Felhívás bizottsági tag jelölésére

Tisztelt Tagság !

Egyesületünkben tisztújításra kerül sor  a Felügyelő bizottság két tagja tekintetében. Az egyesületben tisztségviselő csakis valamely tag ( természetes  nyilvántartott személy ) lehet.  Ez alól kivétel  Felügyelő Bizottság tagja, amely tisztséget  betölthet nem tag természetes személy is aki az Egyesület érdekeltségi körébe nem tartozik bele. Ez utóbbi esetben kivételt képez az a személy aki más Egyesület vezetőségi tagja vagy Felügyelő Bizottsági tagja. A jelölt erről az összeférhetetlenségről a jelöléskor köteles tájékoztatni a Jelölő/Választási Bizottságot.

Az Egyesület vezetősége által kijelölt Jelölő bizottság tagjai: Béczi János, Földvári Attila, Bálint Miklós.

A tagság számára eljuttatott  jelölt állító lapokat 2019. június 3-án 24 óráig kell visszajuttatni a Jelölő bizottság tagjainak. A Jelölő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A jelölt lista állítását követően a tagságot a Jelölő bizottság elnöke tájékoztatja a jelölések eredményéről. A jelölt listát az Egyesület weboldalán  2019. június 7-ig közzéteszik. A listán szereplő jelöltek a Jelölő bizottság tagjainak 2019. június 20-ig nyilatkoznak arról, hogy a tisztséget amelyre jelölést kaptak, vállalják-e ?

A tisztújító közgyűlés időpontja 2019. június 27. 18 óra. Határozat képtelenség esetén a megismételt közgyűlés  időpontja 2019. július 4. A közgyűlésről a tagok meghívót kapnak.

Kérjük, jelölt listáikat a megadott időpontig eljuttatni a Jelölő bizottság tagjainak. Kérdéseiket a Jelölő bizottság felé a dusesport@gmail.com email címen tehetik fel.

DUSE elnökség