Közgyűlési meghívó

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület meghívja Önt  közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2019. június 27. 18 óra
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, 2344 Dömsöd Béke tér 1.

Napirendi pontok:

  1. A DUSE SZMSZ módosítása : Tagdíj módosítása az egyesületben
  2. Választási Szabályzat jóváhagyása
  3. A DUSE SZMSZ módosítása : Választási Szabályzat Melléklet
  4. A DUSE Felügyelő Bizottsága két tagjának megválasztása
  5. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van Aki nem tud részt venni a közgyűlésen, meghatalmazással élhet szavazati vagy vélemény nyilvánítási jogával. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés 2019. július 4-én 18 órakor kerül megtartásra változatlan helyszínnel.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A napirendekhez tartozó írásos előterjesztéseket  előzetesen elektronikus formában kiküldjük a tagok kérésére, amelyet a dusesport@gmail.com email címen kérünk jelezni.  A napirendek tárgyának dokumentumait az egyesület weboldalán olvashatja el. A közgyűlés elé szánt egyéb észrevételeit  szintén a fenti email címen jelezheti. Napirendi pont kiegészítéseit a közgyűlés napirendjének ismertetésekor szóban javasolhatja.  A napirend módosításához a közgyűlés jóváhagyására van szükség.

A közgyűlésen személyesen vagy maghatalmazott útján vehet részt. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt a www.dusedomsod.hu  honlapról ide kattintva letöltheti.

Dömsöd, 2019. junius 10.

DUSE elnökség